vitamin ve mineraller

  1. Nurettin Olgun

    Vitamin ve mineraller

    VİTAMİNLER VE MİNERALLER TABLOSU Vitamin kavramı günlük konuşma dilinde çoğunlukla besinlerde bulunan yararlı maddeler olarak düşünülüyor. İlk kez Polonyalı, biyokimyacı Casimir Funk tarafından 1912’de kullanılmıştır. Vita Latince, hayat demektir, -amin son eki ise amin sözcüğünü...
Mobile app for XenForo 2 by Appify