protein sentezi nasıl olur

  1. Nurettin Olgun

    Protein Nedir.? Detaylı anlatım.

    Protein Nedir ? Amino asitlerin belirli türde, belirli sayıda ve belirli diziliş sırasında karakteristik düz zincirde birbirlerine kovalent bağlanmasıyla oluşmuş polipeptitlerdir. Amino asitlerin polimerleridirler. Canlı hücrelerin ana maddesini oluşturan, genellikle sülfür, Oksijen ve karbon...
Mobile app for XenForo 2 by Appify