genlerin performans üzerindeki etkisi

  1. Nurettin Olgun

    Genlerin performans üzerindeki etkisi.

    MAKALE Zenci diye tabir ettiğimiz siyahi sporcuların üstünlüğü yıllardır sorgulanır. Bunun vücut antropometrik yapısıyla ilgisi var mıdır? Bilim adamları araştırmalarında, atletlerin derilerinin rengiyle, performans başarıları arasında nasıl bir bağlantı olduğunu bulmaya çalışıyorlar...