fly

  1. bulkybear

    Fly - Press Göğüs Egzersizleri Farkı

    Göğüs kası kaba tabirle (üst,orta,alt) 3 bölüme ayrıldığına göre: Üst lifleri çalıştırmak için Incline Bench Dumbbell Fly - Incline Bench Dumbbell Press Orta lifleri çalıştırmak için Flat Bench Dumbbell Fly - Flat Bench Dumbbell Press Alt lifleri çalıştırmak için Decline Bench Dumbbell Fly -...
Mobile app for XenForo 2 by Appify